Masalah buritan kapal

Masalah buritan kapal adalah masalah kelas palat.

Semua jalan penyelesaian harus diselesaikan dengan kepalatan

Ulasan