Falsafah Handalan.

  1. Air adalah zat terlembut yang ada di dunia ini. Tapi ia dapat melebur batu yang paling keras sekalipun. Air itu juga kukuh, maksudnya air tidak dapat mungkin digenggam. Siapapun tidak dapat memukul atau menghancurkan air. Cubalah. Lembut seperti air. Sesuai untuk menghadapi lawan.
  2. Jangan gunakan jalan sebagai jalan, jangan ada batas sebagai batas.
  3. Menyelesaikan sendiri segala permasalahan, mengembangkan diri dan kepercayaan diri untuk membebaskan dari rantai batas.
  4. Rahsia kemasyhuran diri adalah kemahuan berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan.
  5. Kosongkan fikiran, hilangkan bentuk seperti air.

Ulasan