Siapa lebih gila.

Apa gila tak gila? Hanya orang gila sahaja yang faham orang gila. Dan dua orang gila tadi sedang selesai diskusi tentang masa depan dunia yang gila-gila juga.

Ulasan