AKAN DATANG

" SENJATA TRADISIONAL : MISTERI DAN KESAKTIAN "
[ Sebuah pameran Muzium Negara ]


" Sebilah keris terletak tuah, darjat, sial, malang serta ketuhanan dan falsafah. "

Ulasan