PENGUMUMAN PROJEK [1]


FESTIVAL FILEM PENDEK
MASKARA SHORTIES 2008


1 NOVEMBER / RUMAH PENA / 8.30 MALAM


S H A Z R O L S U H A I M E


M E M P E R S E M B A H K A NS e b u a h f i l e m i n d e p e n d e n
Prolog 1. kata-kata atau bahagian pendahuluan
kpd sendiwara atau pidato, pembukaan kpd cerita
sendiwara dll; 2. Peristiwa pendahuluan (permulaan).

http://indeworkshop.blogspot.com/Ulasan